Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizin ve özel hayatınızın gizliliğinin korunması hususlarına hassasiyetle yaklaştığımızı ve bizimle paylaştığınız bilgilerinizin tarafımızca güvenle saklanıp "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" mevzuatına uygun şekilde işlendiğini belirtmek isteriz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez" hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun 5.maddesinin C. bendinde "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması", E. bendinde "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olaması." ve F. bendinde "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması." şartlarından birinin varlığı halinde, ilgil kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre şirketimiz nezdindeki kişisel verilerinizin korunması amacıyla şirketimizde var olan kişisel bilgilerinizde değişiklik ve güncelleme yapılmasını istediğiniz ya da kullanılmasını istemediğiniz bilgilerinizi tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.