KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: Sarmak Makina Kompresör ve Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No. 39 01350 Sarıçam / ADANA

Sarmak Makina Kompresör ve Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Sarmak”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

  • *Çalışanlarımızı
  • *Çalışan Adaylarını,
  • *Stajyerlerimizi ve Stajyer Adaylarını,
  • *Ziyaretçilerimizi,
  • *Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi
  • *Müşterilerimiz ve Çalışanlarını,
  • *Tedarikçi ve Çalışanlarını
  • *Kiracı/Kiralayan, Kiracı/Kiralayan Yetkilisi, Kiracı/Kiralayan Çalışanını
bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İşlenen Kişisel Veriler; İsim, Soy isim, Doğum Tarihi ve Yeri, T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası, Ehliyet, Aile Bireyleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Fotoğraf, Medeni Hal, Cinsiyet, Şirket Sicil No, İmza,
Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yetkili Kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, Denetim – Etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel Mekan güvenliğinin temini, iç denetim – soruşturma istihbarat faaliyetlerin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenilirliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin geliştirilmesi iyileştirilmesi ve bunlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, araştırmaların yapılması, önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal-hizmet alış ve satış işlemleri sonrası tedarikçi ve müşteri destek işlemlerinin yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
İşlenen Kişisel Veriler ; Elektronik posta adresi, İkamet Adresi, Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Dahili telefon bilgisi, Kişisel Veri İşleme Amaçları: Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Personel Yetkilendirme ve Takip İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; İsim, Soy isim, Doğum Tarihi ve Yeri, T.C. Kimlik Numarası Askerlik Durumu, Referans, Bilgileri, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Özgeçmiş, Yabancı Dil Bilgisi, Sendika Üyeliği, ayakkabı Numarası, Boy, Bordro Bilgisi, Eğitim Kayıtları, Çalıştığı Bölüm Bilgisi Çocuk Sayısı, Diploma, fazla çalışma bilgisi, Mesleki Deneyim, Gelir Durumu, Giriş Çıkış Kayıtları Görev ve Yetki Bilgisi, imza, İşe giriş Tarihi, Görevlendirme bilgisi, izin bilgisi, Mülakat sonuçları, Sigorta Bilgileri, Çalıştığı bölüm bilgisi, Personel Sicil No/Kart Numarası, Servis Bilgisi, Ofis Bilgisi, Unvan Bilgisi, Elektronik Cihaz, GSM, dahili hat bilgisi, Puantaj Kayıtları, SGK Bildirgeleri, Terhis bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Parmak İzi, Hukuki İşlemlerde istenen bilgiler. Kişisel Veri İşleme Amaçları: Şirket Giriş ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması, İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi ve Personel Devam Kontrol Sisteminin yönetilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Mal / Hizmet Alış ve Satış işlemleri ve Sonrası Tedarikçi ve Müşteri Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans ve Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Engellilik Durumuna Ait Bilgiler Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgisi, Kamera Kayıtları, Konum Bilgisi, Kullanıcı Adı, Parolası, Cihaz MAC Adresi, IP Adresleri, Log Kayıtları, Resim, Fotoğraf, Katalog Kişisel Veri İşleme Amaçları: Personel Yetkilendirme ve Takip İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini etkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bilgisi, Vergi Matrahı, Yasal Kesintiler, Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışanlar için yan hak ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Mesleki Yeterlilik Belgesi, Diploma Bilgisi, Eğitim Sertifikaları, Mesleği Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Hak ve Menfaatleri Süreçlerinin Yerine Getirilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Sabıka Kaydı Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Denetim/ Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Kamera Kaydı, Resim Fotoğraf Katalog Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışan ve 3. şahısların Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, iş faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler; İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, Ehliyet, Cinsiyet, İmza, Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
İşlenen Kişisel Veriler ; Elektronik posta adresi, Adresi, Ev Telefonu Numarası, Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Mülakat sonuçları, askerlik durum Bilgisi, Mesleki deneyim, Kullandığı alet, cihaz bilgisi, referans bilgisi, Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler : Mesleki Bilgisi, Eğitim Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları : Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Kamera Kaydı Kişisel Veri İşleme Amaçları : Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

İşlenen Kişisel Veriler ; İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Fotoğraf, Anne - Baba Adı, Veli Vasi Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları : Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.
İşlenen Kişisel Veriler ; Elektronik Posta Adresi, Telefon Numarası, Adresi Kişisel Veri İşleme Amaçları : Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Sigorta Sicil Numarası, Giriş Çıkış Saat Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları : Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Kamera Kayıtları Kişisel Veri İşleme Amaçları : Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
İşlenen Kişisel Veriler ; Eğitim ve Öğrenim Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları : Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Banka Hesap Numarası Kişisel Veri İşleme Amaçları : Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler ; İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası Kişisel Veri İşleme Amaçları; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Telefon Numarası, Firma ismi, unvanı Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, , Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Acil Durum süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Kamera kaydı, Motorlu Taşıt Plaka Bilgisi, Giriş/Çıkış Tarih ve saat Bilgileri, Kişisel Veri İşleme Amaçları; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Kullanıcı Log Kayıtları Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Geldiği Kurum/kuruluş ve Unvan Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler ; İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, İmza Kişisel Veri İşleme Amaçları; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Adres, Telefon, Kep Adresi, E-Mail Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yurtdışı İthalat ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Banka Hesap Bilgileri ve Parmak İzi Kişisel Veri İşleme Amaçları: Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler ; İsim, Soy isim, T.C. Kimlik Numarası, imza, Gerçek Kişi, Ünvanı Kişisel Veri İşleme Amaçları: Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Adresi, Telefonu, E-posta Kişisel Veri İşleme Amaçları: Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler ; Banka Hesap Bilgileri, Borç-Alacak Bakiye Bilgileri, Teminat Mektubu Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Çek – Senet Bilgileri, Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Numarası, Fatura Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Çalıştığı Kurum - Kuruluş - Firma bilgisi, Çalıştığı Pozisyon, Görev ve Yetki Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Kamera kaydı, Motorlu Taşıt Plaka Bilgisi, Giriş/Çıkış Tarih ve saat Bilgileri, Kişisel Veri İşleme Amaçları; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler; İsim, Soy isim, Unvan, TC, İmza, Çalıştığı Şirket Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Takibi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; E-Posta Adresi, Adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu Numarası, Kep Adresi Kişisel Veri İşleme Amaçları: İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim /Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; İzin Bilgisi, Çalıştığı Bölüm Bilgisi, İSG Eğitim Döküman ve talimatları, İşe Girişi Bildirgesi, Görevlendirme Belgesi, Görev ve Yetki Bilgisi, Araç Plakası, Çalıştığı Firma Bilgisi, (KKD) Kişisel Koruyucu Donanım Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları ; Alt İşveren Firma Personeli İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet Alımı Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler ; Şirket Ünvanı , Banka Hesap Bilgileri, Borç-Alacak Bakiye Bilgileri, Maaş Ödeme Bilgileri, Sözleşme Bilgileri, Ödeme Bilgileri, Çek Bilgileri, Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Fatura Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları: Alt İşveren Firma Personeli İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet Alımı Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler : Mesleki Yeterlilik Belgesi, Eğitim Durumu, Mesleği ve Mesleki Eğitim Belgeleri Kişisel Veri İşleme Amaçları: İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim /Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Kamera kaydı, Motorlu Taşıt Plaka Bilgisi, Giriş/Çıkış Tarih ve saat Bilgileri, Kişisel Veri İşleme Amaçları; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Acil Durum Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler; Adı Soyadı, TC. No, İmza Kişisel Veri İşleme Amaçları: Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Banka Bilgisi Kişisel Veri İşleme Amaçları: Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Adres, telefon, Kep Adresi Kişisel Veri İşleme Amaçları; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler; Çalıştığı Pozisyon Kişisel Veri İşleme Amaçları: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ulaşım ve Konaklama Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
İşlenen Kişisel Veriler; E-Posta ve Telefon Kişisel Veri İşleme Amaçları: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ulaşım ve Konaklama Satın Alma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Sarmak tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; her türlü başvuru formları (Online-Offline, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, işitsel ve görsel kayıt cihazları, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (ÖRN:kartlı geçiş sistemleri, ), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ÖRN: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil), üçüncü taraflar (ÖRN: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sit)esi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler (ÖRN:Hotjar), site kullanımı ölçüm sistemleri (ÖRN:Google Analytics) ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; Sarmak tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sözleşmenin kurulması, hak tahsisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz, Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na, ve Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Sarmak olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarılmaktadır. (İthalat ve İhracat işlemleri İle Sınırlıdır.)

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Sarmak Makina Kompresör Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş. Acıdere OSB Mh. Celal Bayar Bulv. No. 39 01350 Sarıçam / ADANA adresine göndererek, Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Sarmak Makina Kompresör ve Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş’ ye bizzat başvurarak, Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle sarmak@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, İlgili Kişi tarafından Sarmak Makina Kompresör Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden sarmak@hs02.kep.tr adresimize göndererek Sarmak Makina Kompresör ve Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere usullerden biri ile gönderilir.

?
Best Replica Watches https://www.king-watches.cn


Replica Rolex Air-King
Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch
Replica Richard Mille RM010
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Replica
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica
Patek Philippe Grand Complication Replica
Patek Philippe Replica Watches
Richard Mille RM 011 Replica
Replica Richard Mille RM 055
Replica Rolex GMT-Master II Watch
Patek Philippe Nautilus Replica
Replica Patek Philippe Calatrava